ค่ายต้นกล้าสาธารณสุข ครั้งที่1

วันที่สร้าง: 2018-11-07 15:02:44 สร้างโดย: นายธรรมรัตน์ ช่วยเชียร

เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หนึ่งในสมาชิกสมาพันธ์ นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย

ได้มีการจัดค่าย #ต้นกล้าสาธารณสุขศาสตร์ครั้งที่1 ขึ้นเพื่อ แนะนำแนวทางของการเรียนด้านสาธารณสุข ทางมหาวิทยาลัยจึงได้มีการเก็บภาพบรรยากาศภายในค่ายมาฝากกัน