การประชุมครั้งที่ 2/2561 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

วันที่สร้าง: 2018-11-14 21:33:55 สร้างโดย: นายธรรมรัตน์ ช่วยเชียร

การประชุมสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย (สนสท.)

ครั้งที่ 2/2561

ระหว่างวันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง

    บรรยากาศการประชุมเพื่อจัดงานธ์สาธารณสุขสัมพันธ์ครั้งที่37 กิจกรรม Corporate Social Responsibility (CSR) โดยเหล่าผู้นำนิสิตในแต่ละมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น 16 มหาวิทยาลัย

สามารถดูภาพเพิ่มเติมในลิงค์ด้านล่าง

https://drive.google.com/open?id=1Bl2kjsAttq7N2cwT4MedXqtLxvWh3uJd